Bestyrelsen

Bestyrelsen i 2021 består af følgende medlemmer: 

  • Rudolf Heilmann, formand
  • Jon Wilche, næstformand
  • Hans Bjerregaard, kasserer
  • Michael Gundel, sekretær
  • Hans Peter Poulsen, multimedie
  • Klaus Frederiksen
  • Carl Egede Bøggild
  • Frederik Egede, 1. suppleant

Foreningens bestyrelse er repræsenteret i Nautisk udvalg