Årskalender

Kommende begivenheder i bådeforeningen:

Generalforsamling

Foreningens ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned.

Standerhejsning

Finder sted i maj  i foreningens blå hal. Der serveres ikke alkohol under standerhejsningen, men om aftenen fra kl. 18.00 afholdes der mod betaling en standerhejsningsfest med mad, drikke og levende musik i en af byens festlokaler. Dette til stor glæde for rigtig mange medlemmer.

Isætning af broer

Afhænger af vinterens varighed, tykkelsen af havisen samt forekomsten af isfod omkring fundamenterne til gangbroerne.

Brooptagning

Af hensyn til optagning af foreningens broanlæg skal bådene være fjernet senest den anden onsdag i nov