Havnereglement

Havneregler

Vi har 2,9 km broer her i lystbådehavnen, som er en separat havn, der administreres af foreningen.

Vi er p.t. 970 medlemmer i foreningen, af disse er 870 aktive medlemmer med både i havnen. Der er en årlig udskiftning på omkring 80 medlemmer.

Denne udskiftning i medlemskredsen har medført at foreningen gennem de senere år har ændret karakter fra at være en forening, hvor vi kender hinanden og hjælper hinanden til rette, til at være en forening, hvor man blot køber en plads til sin båd.

Der er dog nogle regler som skal overholdes.

Derfor har vi et havnereglement. Måske er de tre vigtigste regler:

  1. Sejl langsomt i havnen – max 3 knob og uden hækbølge – Overtrædelse kan medføre eksklusion.
  2. Brug agterfortøjning, den skal være lige så solid som stævnfortøjring. 
  3. Husk at fendre båden af mod nabobådene

Du skal være opmærksom på at havnemesteren har pligt til at agterfortøje din båd og forsyne den med fendre, hvis du selv har forsømt at gøre det. Det sker af hensyn til nabobådene – og det sker for din regning.

Nogle medlemmer er af den opfattelse, at de “ejer” deres bådplads og kan sælge den videre, når de afhænder båden.

Hvert år har vi problemer med at forklare nye bådejere, at de ikke uden videre kan overtage bådpladsen til den båd de har købt. Man skal selv tegne et personligt medlemskab og betale for det. Uanset om sælgeren har betalt pladsleje for sæsonen, skal den nye ejer af båden betale pladsleje. Det er absolut ikke givet, at man kan blive liggende på sælgerens bådplads.

Ofte er sælgeren desværre rejst ud af byen, før køberen bliver klar over sagens rette sammenhæng.

De professionelle bådforhandlere i byen kender reglerne.

Dårligt vejr

En udbredt misforståelse vedrørende havnemesterens job og pligter viser sig hver gang det er dårligt vejr. Det er et fåtal af foreningens medlemmer der i storm og regn stiller nede ved broerne for eventuelt at give en hånd med ved ekstrafortøjning af broerne. Mange kører ned til Iggiaa, men flertallet sidder i deres bil og kigger på de travle mennesker der er ved at redde broerne.

Havnemesteren eller dennes stedfortræder er på pladsen hver gang der er dårligt vejr, men hans ansvar ligger primært på broerne ikke på din båd. For den er alene ejeren ansvarlig. Ofte, når vejret er slemt, er det nødvendigt at få fat i de forskellige bådejere, og det kan være endnu et problem. Man sørger nemlig ikke for at holde bådeforeningen opdateret med kontaktoplysninger når man f. eks. skifter telefonnummer eller adresse. Bådejeren overlader derved sit ansvar for båden til andre. Altså til dem der i storm og regn gider stå ud af bilen og tage fat.

Hvis du har behov for at få fat i en given bådejer, så står hans telefonnummer nu skrevet på hans pladsmærke. Ring vedkommende op, såfremt der er problemer med vedkommendes båd.

Husk det er godt sømandskab at hjælpe hinanden.