Nyheder

VINTEROPLÆGSPLADSER: Den næste kommende tid vil vi bruge på, at rydde op på vinteroplægspladserne. Derfor skal vi opfordre de medl. som benytter sig af vinteroplægspladserne om, at rydde op denne her uge (uge 22). Når oprydningen er foretaget af medl. – påbegynder vi, den 5. juni, vores oprydning på de steder, hvor der ikke er ryddet op og såfremt der ikke er ryddet op på de enkelte steder, udstedes der regninger for vores oprydning. Hvis du har ting der ikke skal bortskaffes beder vi dig om, at fjerne disse fra din vinteroplægsplads. Efterladte ting bliver bortskaffet af personalet mod betaling for den enkelte medl.. Hjælp os med, at renholde vores by, også ved Iggiaa. Som tidligere nævnt skal både, jf. vedtægterne, være fjernet fra vinteroplægspladserne senest den 31. maj. Vi skal endvidere igen oplyse, at vi fortsat arbejder på, at fjerne de både ved vinteroplægspladserne som ikke har været søsat igennem flere år.

/Havnemesteren

Havnemester søges

Tak for det gode initiativ

Vinteroplæg Iggiaa

GHB korrigeret Vedtægter fra Generalforsamling 2022

GHB Ekstra ordinær Generalforsamling 2022

GHB søger Havnemester

Over-ét 2022 Dansk

Budget 2022

Regnskab 2021

Over ét 2021

Udskydelse af ordinær generalforsamling

Over ét 2020

Præsentation om medlemmers vurdering af Godthåb Bådforening og de services der er tilknyttet