Æresmedlemmer

Æresmedlemmer udnævnes for at have gjort en ekstraordinær indsats for foreningen.

Æresmedlemmer betaler ikke det årlige kontingent, men de betaler deres bådplads.

Kristian Heilmann, udnævnt 26. Juni 2004.

Hans Meinel, udnævnt 13. juni 2009.