Medlemsskab

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM

Du retter henvendelse til vort kontor, hvor du vil få udleveret en blanket, hvorpå diverse spørgsmål skal besvares. Blanketten skal ligeledes rekvireres, når du har ændret bådtype. Når blanketten er udfyldt, afleveres denne til vort kontor. Du kan ligeså downloade blanketten her på vores hjemmeside.

Ansøg om medlemskab (klik på linket)

HVORDAN MELDER JEG MIG UD SOM MEDLEM

Du sender din besked til bådeforeningen, enten via mail, fax eller brev.

HVAD KOSTER DET AT VÆRE MEDLEM

 • Indmeldelsesgebyr kr. 10.000,00
 • Kontingent for aktive medlemmer kr. 250,00
 • Kontingent for passive medlemmer kr. 250,00
 • Kontingent, støttemedlemmer kr. 250,00
 • Bod pr. overtrædelse kr. 1.000,00
 • Vinteroplægningsplads kr. 1.500,00
 • Bådændringsgebyr kr. 200,00
 • Ønskeflytninger kr. 200,00
 • Banksætning (medlemmer) kr. 0,00
 • Banksætning (øvrige) kr. 200,00
 • Leje af hal pr. dag kr. 150,00

BEREGNINGSMETODE FOR PLADSLEJE OG PRISEKSEMPLER

Både op til 7,00 meter – kr. 87,00
Både fra 7,01 til 8,85 meter – kr. 107,00
Både fra 8,86 til 10,69 meter – kr. 127,00
Både over 10,70 meter – kr. 147,00

Beregningsmetode for pladsleje:

((Bådens længde x (bådens bredde + 30cm til fortøjning)) x sats)
Eksempel Saga 25: ((7,60 x (2,75 + 0,30)) x 107,00) = kr. 2.480,00
Kr. 2.480,00 + kr. 250,00 (kontingent) = I alt kr. 2.730,00

 • Poca 570 kr. 1.194,51
 • Qooqa 600 kr. 1.513,80
 • Finnmaster 7050 kr. 2.263,05
 • Targa 27 kr. 2.983,16
 • Nordstar 31 kr. 4.425,95

Pensionister kan efter aflevering af pensionistkort få nedslag på 50%. (Dog kun sommerplads)