Service

Banksætning af både:
Kontakt altid havnemesteren eller dennes stedfortræder og reserver en tid.
Pris for banksætning (ikke medlemmer) kr. 200,00.

Vandforsyning:
Ferskvandspåfyldning sker ved servicebroen (bro H) og ved pontonbroen, der ligger under Nuuk Imeq. Der åbnes op for vandet, når der ikke er mere frost. HUSK AT SPARE PÅ VANDET. BØRN MÅ IKKE LEGE MED DET.

Strøm:
Der forefindes el-stik på alle master ved broerne. Har du et midlertidig behov for strøm, da kontakt havnemesteren på hverdage i tidspunktet 8:00-17:00, såfremt du har lidt småreparationer, rengøring af båd, mv. Der vil så blive åbnet for strøm til dig for en kort periode.

Spildolie:
Bådeforeningen råder over en miljøcontainer, hvilket gør det muligt at skille sig af med spildolie. Andet farligt eller forurenende affald, f.eks. batterier og akkumulatorer skal afleveres til Kommuneqarfik Sermersooq’s affaldshåndtering.