Siulersuisut

2024-imi siulersuisunut ilaasortat ukuupput:

  • Ujarak Heilmann, Siulittaasoq
  • Allan Lynge, Siulittaasup tullia
  • Per Hou Borgert, aningaaserisoq
  • Sten Egede, allatsi
  • Ludvig Larsen, siulersuisuni ilaasortaq
  • Steffen Silassen, siulersuisuni ilaasortaq
  • Aqqalu Inuk Ingemann, siulersuisuni ilaasortaq

Peqatigiiffimmi siutillaasut Nautisk udvalgimi ataatsimiititaliamut saqqummiunneqarnikuupput.