Siulersuisut

2021-imi siulersuisunut ilaasortat ukuupput:

  • Rudolf Heilmann, siulersuisoq
  • Jon Wilche, siulersuisup tullia
  • Hans Bjerregaard, aningaaserisoq
  • Michael Gundel, allatsi
  • Hans Peter Poulsen, multimedia
  • Klaus Frederiksen
  • Carl Egede Bøggild
  • Frederik Egede, sinniisup siulleq

Peqatigiiffimmi siutillaasut Nautisk udvalgimi ataatsimiititaliamut saqqummiunneqarnikuupput.