Siulersuisut

2021-imi siulersuisunut ilaasortat ukuupput:

  • John Thorsen, siulittaasoq
  • Jon Wilche, siulittaasup tullia
  • Hans Bjerregaard, aningaaserisoq
  • Michael Gundel, allatsi
  • Hans Lars K. Møller, multimedia
  • Allan Lynge, siulersuisuni ilaasortaq
  • Per Hou Borgert, siulersuisuni ilaasortaq
  • Storm Ludvigsen, sinniisussaq siulleq
  • Klaus Frederiksen, sinniisussaq tulleq

Peqatigiiffimmi siutillaasut Nautisk udvalgimi ataatsimiititaliamut saqqummiunneqarnikuupput.