2020-imi siulersuisunut ilaasortat ukuupput:

  • Rudolf Heilmann, siulersuisoq
  • Jonas Nilsson, siulersuisup tullia
  • Hans Bjerregaard, aningaaserisoq
  • Michael Gundel, allatsi
  • Hans Peter Poulsen
  • Jon Wilche
  • Klaus Frederiksen
  • Jakob Haxholdt, sinnisup siulleq
  • Carl Egede Bøggild, sinniisup aappaa

Peqatigiiffimmi siutillaasut Kommuneqarfik Sermersuumi Umiarsualivimmi siunnersuisoqatigiillu imarsiornermullu ataatsimiititaliamut saqqummiunneqarnikuupput.