VINTERPLADSER 2019/2020

Under det seneste bestyrelsesmøde er det blevet besluttet, at vi (igen) i år satser på at have
vinterbro/vinterbroer i vandet.
Herunder retningslinjer for vinterpladser i vandet:
Medlemmer der ønsker, at leje vinterplads i vandet for vintersæsonen 2019/2020 skal indgive ønske herom
til havnemesteren inden den 20. oktober. Dette skal gøres skiftligt pr. mail til: havnemester@ghb.gl Det er
også muligt at aflevere skriftligt ønske direkte til havnemesteren.
Vinterplads i vandet ville kunne forventes tildelt senest den anden onsdag i november (se hertil § 9.1 i
vedtægterne).
Såfremt antallet af medlemmer der ønsker at leje vinterplads i vandet for vintersæsonen overstiger antallet
af vinterpladser, oprettes der en venteliste der administreres af havnemesteren.
Kun aktive medlemmer af foreningen kan få anvist vinterplads i vandet og betaling af pladsleje til tildelt
vinterplads i vandet skal ske forud senest fredag 1. november 2019.
Bestyrelsen fastsætter pris for vinterplads i vandet (iht. § 7.3 i vedtægterne).
Vinterplads i vandet anvises og administreres af havnemesteren og betaling af vinterplads i vandet kan ikke
kræves tilbagebetalt. For vinterplads i vandet kan havnemesteren udfærdige specifikt havnereglement.
Herunder krav om aktiv brug af vinterplads (dvs. medlemmer der er anvist vinterplads i vandet skal være
aktivt sejlende i vintersæson og ikke gøre brug af vinterplads i vandet som oplægsplads i vandet).
Priser 2019/2020:
Både op til 6,99 meter (under 23 fod) – Kr. 1.500,00
Både større end 6,99 (både fra 23 fod og opefter) – Kr. 2.500,00
Opslaget vil snarest blive slået op på grønlandsk og vil ligeledes blive lagt på vores hje