Ilanngussaq uani aaneqarsinnaavoq – Du kan hente bilag om kommuneplantillæg her

og bilag til behandling af høringssvar her

Ny Havn

Godthåb Bådeforenings bestyrelse har på vegne af bådeforeningen indgivet indsigelse i forbindelse med høring på lokalplantillægget for den nye havn. Kommunen har i sit svar stort set afvist alle vore indsigelser som i kan læse på vores hjemmeside. Vi vil naturligvis klage over dette til selvstyret og vi har frist til medio december med dette.

Vi risikerer kun at have en indsejlingshøjde under en evt. bro på kun 5m ved højeste højvande. Dette har vi løseligt anslået til at ville berøre ca 140 af foreningens medlemmer, som vil måske ikke kan komme i havn ved højvande. Det vil især være de både med høje antenner og master.

Indsejlingen bliver meget smal – kun  ca 40m – og dette besværliggør især isbrydning om foråret, da det vil tage længere tid at få isen ud gennem den smalle åbning.

Den endelig broplacering er endnu ikke vedtaget – hvis den altså kommer. Hvis broen placeres for tæt på land får vi returbølger fra land under dårligt vejr fra syd, som vil besværliggøre indsejling til bådehavnen, og vi er bange for at der kan opstå farlige situationer.

Vi vil derfor meget gerne have din mening som medlem af foreningen. Send os en mail, og dit svar vil indgå i ove