Den lange vinter med masser af sne og frost har givet Godthåb Bådeforening lidt udfordringer. Broerne på land er frosset sammen og er desuden fastfrosset til jorden. Derudover er isfoden omkring fundamenterne til broerne også meget massive og wirerne til gangbroerne der ligger under flere meter isfod, er ikke til at få fri. Isen i bassinerne er ca. 70cm tyk og kan dog godt brydes. Dette forventes påbegyndt i løbet af påsken afhængigt af vejr, vind samt tidevandsforhold.
Indtil da må vi desværre blot konstatere at der ikke er meget andet at gøre end, at vente på forårets kommen selvom det havde været i alles interesse, at kunne påbegynde søsætning af både allerede her inden påske. P.t. forventes de første broer at blive søsat slut april.
Rundt omkring bådene på land ligger der stadigvæk meget sne og det er flere steder stadigvæk en udfordring for byens lastbilchauffører at komme ind til medlemmernes både. Det er kommunen der står for snerydningen, men flere steder har GNC ApS været flinke til at rydde sne udover det påkrævede og det sætter flere af Godthåb Bådeforenings medlemmer stor pris på. Så tak for det.
Det er som alle ved naturens kræfter der her i landet styrer slagets gang, men vi vil hurtigst muligt og når omstændighederne tillader det få sat broerne i vandet, så vi alle igen kan få glæde af vores helt store fritidsinteresse.

God påske.