Af hensyn til optagning af foreningens broanlæg skal bådene være fjernet senest den anden onsdag i november.