Information

SERVICE:

Vandforsyning:
Ferskvandspåfyldning sker ved servicebroen (bro H) og ved pontonbroen, der ligger under Nuuk Imeq. Der åbnes op for vandet, når der ikke er mere frost. HUSK AT SPARE PÅ VANDET. BØRN MÅ IKKE LEGE MED DET.

Strøm:
Der forefindes el-stik på alle master ved broerne. Har du et midlertidig behov for strøm, da kontakt havnemesteren på hverdage i tidspunktet 8:00-17:00, såfremt du har lidt småreparationer, rengøring af båd, mv. Der vil så blive åbnet for strøm til dig for en kort periode.

Banksætning af både:
Kontakt altid havnemesteren eller dennes stedfortræder og reserver en tid.
Pris for banksætning kr. 200,00.